Vse se je spremenilo, le pravne storitve še ne

Trg pravnih storitev je precej konservativen. Razen konstantnih zakonodajnih sprememb sam način ponujanja storitev in rešitev v pravu trmasto ostaja na istem mestu. Kljub temu, da se gospodarsko okolje hitro in kontinuirano spreminja, da se trgi zbližujejo in povezujejo, da smo dnevno priča ne samo novim, temveč predvsem novodobnim podjetjem, pa pravo še kar vztraja pri več desetletij zakoličenih praksah in prijemih.
Zakaj?
Zagotovo ne zato, ker bi sistem deloval brezhibno, ampak najverjetneje zato, ker spremembam ni niti najmanj naklonjen. A tudi trg pravnih storitev je samo trg in nikakor ni izvzet iz tržnih zakonitosti. Nove potrebe gospodarstva tudi trg pravnih storitev silijo k rojevanju novih akterjev in s pojavom novega in boljšega se staro spremeni ali pa celo izgine.

Kdo s(m)o pravni svetovalci?

Če se danes omeni trg pravnih storitev, večina tržno naravnanih subjektov pomisli na odvetnike ter tu in tam kdo na pravno službo. Če se odvetnika večina angažira šele v fazi, ko nastopi spor bodisi s partnerjem bodisi z državnim organom, je pa pravna služba tista, ki te spore skuša preprečiti. A problem slednje je v preobremenjenosti in predvsem v nespecializiranosti za posamezna področja poslovanja družbe. Pravne službe prav zaradi tega večinoma nimajo časa in specialnega znanja za spopadanje z vprašanji, kaj in kako narediti, da bi se določen pravni problem rešilo hitro, permanentno, učinkovito in na pravi način. Ker je za slednje potrebno podrobno poznavanje procesa poslovanja družbe, poslovne prakse kot tudi obvladanje dotičnega pravnega področja, so za takšne zagate najprimernejši prav profesionalni pravni svetovalci.

Globalno poznamo že vrsto primerov pravno-svetovalnih podjetij, ki so s tržnim pristopom in naravnanostjo k ustvarjanju partnerskih vezi s svojimi klienti, popolnoma spremenili načela delovanja trga pravnih storitev. Axiom Law, Modria, LawBite, LegalZoom, Priori Legal, Lawdingo in mnogi ostali so danes več kot konkurenčni najuspešnejšim odvetniškim pisarnam, ki poleg klasičnih ponujajo tudi popolnoma drugačne, poslovanju veliko bolj prilagojene pravne storitve. Kljub temu, da so omenjena podjetja cenovno konkurenčna tradicionalnemu pravnemu svetovanju, njihove prednosti nikakor ne izvirajo iz cenovne konkurenčnosti, temveč iz globokega razumevanja svojih klientov in njihovega posla ter dolgoročno zasnovanega partnerskega sodelovanja.

Zakaj spremembe in zakaj prav zdaj?

Posel se je spremenil. Spremembo je delno narekovala gospodarska kriza, toda levji delež je k spremembi prispeval internet, predvsem pa se je spremenilo dejstvo, da ima potrošnik vse več nadzora nad tem, kje dobiti točno to, kar potrebuje. Od hrane, počitniških destinacij, pomembnih informacij pa vse do kompleksnejših storitev. Zadnja večja struja, ki je spremenila svoje nazore in poslovne prijeme, je bila najbrž bančna in samo pomislite, koliko se je bančništvo spremenilo v zadnjih desetih letih ter kaj vse lahko kot uporabnik danes naredite brez obiska ene od bančnih poslovalnic. Skupaj z novodobnimi trgi in novodobnimi potrošniki je čas tudi za novodobne pravnike in spremembe na trgu pravnih storitev.

Bilo je le vprašanje časa, kdaj se bodo v izjemno uspešni generaciji start-upov, ki jo v širšem gospodarskem okolju spremljamo zadnja leta, pojavili tudi prvi “pravni start-upi” in spremenili trg, kot se to dogaja v ostalih branžah. Multidisciplinarne ekipe, ki bodo pravnikom pomagale bolje razumeti posel in gospodarsko okolje, predstavljajo prihodnost prava. Ob zgoraj naštetih večjih svetovalnih podjetjih se jim pridružujejo še ekipe računalniških programerjev, ki omogočijo, da pravne storitve stopijo tudi v korak s tehnologijo.

Vse to spreminja način pravnega svetovanja, ki je bil znan do zdaj, in ga dela tudi cenovno veliko dostopnejšega. Novo, vse bolj digitalizirano podjetniško okolje ustvarja tudi nove pravne probleme, katerih reševanje je pogojeno z dobrim poznavanjem tega okolja in njegovih glavnih akterjev.

Torej pravo se vendarle spreminja – na bolje.

Osnovno načelo in gonilo sprememb je – pravne storitve morajo postati dostopnejše in bolj učinkovite. Tudi gospodarstvo se spreminja. Predvsem podjetništvo je postalo dostopnejše veliko širši množici (to omogočajo med drugim tudi platforme za zbiranje sredstev s pomočjo množičnega financiranja), kar je jasno zastavilo nov trend razvoja našega gospodarskega okolja. Gospodarska kriza sicer že pojenja, a do popolne konjunkture in odtegovanja pasov bo minil še lep čas. Vse to je odlično izhodišče za spremembe na bolje, ko izhajamo iz dostopnosti in učinkovitosti.

Marsikatero podjetje trpi zaradi “podhranjenega” pravnega sektorja, saj so žrtev stroškovne optimizacije tudi pravne storitve, veliko pa je takih, ki pravnega sektorja sploh nimajo in rešujejo zadeve v dobri veri in z upanjem, da bo vse OK. A v pravu ni prav veliko prostora za želje, upanja in naključja, s čimer se boste najbrž strinjali. Če ne, je naša naloga, da vas posvarimo, da ne delajte po teh načelih, saj je pravne izzive bistveno lažje reševati, preden postanejo problemi. Takrat postane nemogoče, predrago in marsikdaj tudi za podjetje pogubno.

Na trgu se tako pojavljamo prvi pravni svetovalci s potrebnim znanjem in izkušnjami, ki bomo z drugačnim pristopom in dostopnim svetovanjem dodobra stresli temelje te toge pravne branže.

Recent Posts