Enaki smo kot vi

Tudi mi plešemo, skačemo, tečemo
in vozimo otroke v vrtce in šole.
Tudi mi sanjamo in fantaziramo.
Tudi mi imamo velike ideje in velike oči.

Tudi mi smo resni in predani.

Le da je naša služba, pomagati vaši službi  uspeti in delati bolje.

dr. Borut Bratina –
Soustanovitelj

DR. DUŠAN JOVANOVIČ – SOUSTANOVITELJ

DR. BORUT BRATINA – SOUSTANOVITELJ
Že v osnovnošolskih in gimnazijskih letih sem se rad zavzemal za pravico, tako lastno kot tujo. Da bi znal pravico iskati in braniti, sem se odločil za študij prava.
Ves čas pa me je zanimalo tudi gospodarstvo, zato sem se odločil za vzporedni študij ekonomije. Prav kombinacija prava in ekonomije, združenih v korporacijsko pravo, me je spremljala na podiplomskem študiju. Po osamosvojitvi Slovenije sem imel edinstveno priložnost, da sem aktivno sodeloval pri vzpostavitvi nove pravne ureditve gospodarstva z oblikovanjem povsem novega zakona o gospodarskih družbah (ZGD).
Področje delovanja organov kapitalskih družb sem tako spoznal iz vseh mogočih zornih kotov: teoretično v doktorski nalogi, formalno-pravno ob sooblikovanju ZGD-ja, pedagoško v komentarju ZGD-ja in mnogih predavanjih, strokovno v mnogih pravnih mnenjih in nenazadnje še praktično kot član nadzornih svetov v več slovenskih družbah.
Vse to znanje in izkušnje želim deliti z mladimi in ustvariti cenovno dostopno svetovanje predvsem malim in srednjim podjetjem ter podjetnikom, ki običajno nimajo lastne pravne službe in pogodbenih odvetnikov. Naj bo tudi njim omogočeno slediti načelu, da so problemi zato, da se jih rešuje.

DR. DUŠAN JOVANOVIČ – SOUSTANOVITELJ
Mogoče je bila moja odločitev za pravo stvar genov ali zgolj izhod v sili. Od začetka sem mislil, da so ustava in nekaj zakonov osnova vsega "pravnega". S trdim delom in pravilnimi usmeritvami pa sem se v pravo dobesedno zaljubil.
Pri tem sem se razen v Sloveniji izpopolnjeval tudi v ZDA, Združenem Kraljestvu, Nemčiji, Hrvaški in v Srbiji, vse z namenom, da pridobljeno teoretično in praktično znanje - poleg pomoči gospodarstvu - prenesem tudi na mlajše.
To pot sem ubral tudi na univerzi, kjer sem rad obdan z mladimi, izvrstnimi kadri, ki jim želim pomagati pri delu in v življenju. Zato sem si kot cilj zadal stvaritev modela, ki bo predstavljal most med mladimi in mentorji, in hkrati aplikativni prenos pridobljenega praktičnega in teoretičnega pravnega znanja na naročnike in obratno. Trudimo se, da bi koncept tega dela vgradili v modus operandi svetovanja pri IUURI-ju.
Poleg aktivnega sodelovanja pri prenosu nakopičenega pravnega znanja in mentorstva mladih sodelavcev se želim ob vsem zabavnem delu še veliko naučiti.

MIHA BRATINA LL.M. – SOUSTANOVITELJ

JAN PEČAR –
SOUSTANOVITELJ

MIHA BRATINA LL.M. – SOUSTANOVITELJ
Etologija in opazovanje živali bi bila zame nekoč najbrž sanjska služba.
A je življenje ubralo drugo pot. Pravo. Sprva nenehno sedenje za knjigami, učenje na pamet in tipkanje na računalnik. Sledilo je izpopolnjevanje. Še več sedenja in učenja za magistrski in doktorski študij v Ljubljani, Nemčiji in Kanadi. Nato pa je vseeno postajalo vse bolj zabavno. Sprva sem bil “pravni hlapec s kravato” v odvetniški pisarni, nato nekoliko bolj sproščen in-house pravnik v podjetju in nazadnje še neobrit, dolgolas legal counsel v slovenski korporaciji, ki je zrasla iz enega najuspešnejših start-upov pri nas.
Imel sem priložnost sodelovati z odličnimi pravniki in znanjenabiral pri najboljših mentorjih.Sodeloval sem pri vrsti različnih zahtevnih pravnih projektov in vse bolj stremel k temu, da svoje znanje in sposobnosti na trgu preizkusim še sam.
Veselje do opazovanja narave je postalo moj hobi, spoznanje, da slovensko pravno okolje potrebuje nove prijeme in sveže ideje, pa moj poklic. Odločil sem se, da ostanem in postanem še boljši pravnik in pustim etologa za prosti čas. Kot etolog ne bi imel želje po spreminjanju okolja, kot pravnik v IUURI ekipi pa imam za to vse motive in ambicije. Pa še novo sanjsko službo sem dobil. Delo z vami in z vašimi izzivi!

JAN PEČAR – SOUSTANOVITELJ
Po študiju prava na ljubljanski Pravni fakulteti sem svojo karierno pot začel pri kolektivni organizaciji za uveljavljanje glasbene avtorske pravice. Pridobljeno znanje s področja intelektualne lastnine sem nadgrajeval v nadaljevanju svoje strokovne poti pri podjetju, ki je iz garaže zraslo v enega najbolj prepoznavnih akterjev med ponudniki mobilnih aplikacij na svetu. Zaradi razširjenosti po svetu sem se specializiral za globalno zaščito pravic intelektualne lastnine, prav tako pa sem bil vpleten v procese izvrševanja teh pravic ter v pravo na področju zabavnih vsebin. Bil sem del ekipe in pomagal mlademu podjetju rasti iz malega v srednje veliko podjetje, kjer sem nabral veliko praktičnih izkušenj glede izzivov, ki pridejo z naglo rastjo.
Svetoval sem mladim in zrelim podjetjem o strategiji zaščite intelektualne lastnine in tudi o pravnih problemih pri poslovnih strategijah. V preteklosti sem spoznal veliko različnih pogledov na pravo, vendar se nisem mogel z nobenim povsem poistovetiti.
Do sedaj.
Vesel sem, da sem v družbi ljudi, ki na pravo gledajo kot na izziv, kako s kreativnim pristopom ljudem poiskati optimalno in celostno pravno rešitev. Različne življenjske poti, bogate izkušnje, dobro poznavanje različnih trgov in aspektov prava, spremljanje novitet ter človeški pristop. To so kvalitete, ki jih pri ekipi IUURI najbolj cenim in za katere menim, da so nujno potrebne za kvalitetno opravljeno delo, ki je pogoj dolgoročnega sodelovanja.

dr. Borut Bratina –
Soustanovitelj

DR. BORUT BRATINA – SOUSTANOVITELJ
Že v osnovnošolskih in gimnazijskih letih sem se rad zavzemal za pravico, tako lastno kot tujo. Da bi znal pravico iskati in braniti, sem se odločil za študij prava.
Ves čas pa me je zanimalo tudi gospodarstvo, zato sem se odločil za vzporedni študij ekonomije. Prav kombinacija prava in ekonomije, združenih v korporacijsko pravo, me je spremljala na podiplomskem študiju. Po osamosvojitvi Slovenije sem imel edinstveno priložnost, da sem aktivno sodeloval pri vzpostavitvi nove pravne ureditve gospodarstva z oblikovanjem povsem novega zakona o gospodarskih družbah (ZGD).
Področje delovanja organov kapitalskih družb sem tako spoznal iz vseh mogočih zornih kotov: teoretično v doktorski nalogi, formalno-pravno ob sooblikovanju ZGD-ja, pedagoško v komentarju ZGD-ja in mnogih predavanjih, strokovno v mnogih pravnih mnenjih in nenazadnje še praktično kot član nadzornih svetov v več slovenskih družbah.
Vse to znanje in izkušnje želim deliti z mladimi in ustvariti cenovno dostopno svetovanje predvsem malim in srednjim podjetjem ter podjetnikom, ki običajno nimajo lastne pravne službe in pogodbenih odvetnikov. Naj bo tudi njim omogočeno slediti načelu, da so problemi zato, da se jih rešuje.

DR. DUŠAN JOVANOVIČ – SOUSTANOVITELJ

DR. DUŠAN JOVANOVIČ – SOUSTANOVITELJ
Mogoče je bila moja odločitev za pravo stvar genov ali zgolj izhod v sili. Od začetka sem mislil, da so ustava in nekaj zakonov osnova vsega "pravnega". S trdim delom in pravilnimi usmeritvami pa sem se v pravo dobesedno zaljubil.
Pri tem sem se razen v Sloveniji izpopolnjeval tudi v ZDA, Združenem Kraljestvu, Nemčiji, Hrvaški in v Srbiji, vse z namenom, da pridobljeno teoretično in praktično znanje - poleg pomoči gospodarstvu - prenesem tudi na mlajše.
To pot sem ubral tudi na univerzi, kjer sem rad obdan z mladimi, izvrstnimi kadri, ki jim želim pomagati pri delu in v življenju. Zato sem si kot cilj zadal stvaritev modela, ki bo predstavljal most med mladimi in mentorji, in hkrati aplikativni prenos pridobljenega praktičnega in teoretičnega pravnega znanja na naročnike in obratno. Trudimo se, da bi koncept tega dela vgradili v modus operandi svetovanja pri IUURI-ju.
Poleg aktivnega sodelovanja pri prenosu nakopičenega pravnega znanja in mentorstva mladih sodelavcev se želim ob vsem zabavnem delu še veliko naučiti.

MIHA BRATINA LL.M. – SOUSTANOVITELJ

MIHA BRATINA LL.M. – SOUSTANOVITELJ
Etologija in opazovanje živali bi bila zame nekoč najbrž sanjska služba.
A je življenje ubralo drugo pot. Pravo. Sprva nenehno sedenje za knjigami, učenje na pamet in tipkanje na računalnik. Sledilo je izpopolnjevanje. Še več sedenja in učenja za magistrski in doktorski študij v Ljubljani, Nemčiji in Kanadi. Nato pa je vseeno postajalo vse bolj zabavno. Sprva sem bil “pravni hlapec s kravato” v odvetniški pisarni, nato nekoliko bolj sproščen in-house pravnik v podjetju in nazadnje še neobrit, dolgolas legal counsel v slovenski korporaciji, ki je zrasla iz enega najuspešnejših start-upov pri nas.
Imel sem priložnost sodelovati z odličnimi pravniki in znanjenabiral pri najboljših mentorjih.Sodeloval sem pri vrsti različnih zahtevnih pravnih projektov in vse bolj stremel k temu, da svoje znanje in sposobnosti na trgu preizkusim še sam.
Veselje do opazovanja narave je postalo moj hobi, spoznanje, da slovensko pravno okolje potrebuje nove prijeme in sveže ideje, pa moj poklic. Odločil sem se, da ostanem in postanem še boljši pravnik in pustim etologa za prosti čas. Kot etolog ne bi imel želje po spreminjanju okolja, kot pravnik v IUURI ekipi pa imam za to vse motive in ambicije. Pa še novo sanjsko službo sem dobil. Delo z vami in z vašimi izzivi!

JAN PEČAR –
SOUSTANOVITELJ

JAN PEČAR – SOUSTANOVITELJ
Po študiju prava na ljubljanski Pravni fakulteti sem svojo karierno pot začel pri kolektivni organizaciji za uveljavljanje glasbene avtorske pravice. Pridobljeno znanje s področja intelektualne lastnine sem nadgrajeval v nadaljevanju svoje strokovne poti pri podjetju, ki je iz garaže zraslo v enega najbolj prepoznavnih akterjev med ponudniki mobilnih aplikacij na svetu. Zaradi razširjenosti po svetu sem se specializiral za globalno zaščito pravic intelektualne lastnine, prav tako pa sem bil vpleten v procese izvrševanja teh pravic ter v pravo na področju zabavnih vsebin. Bil sem del ekipe in pomagal mlademu podjetju rasti iz malega v srednje veliko podjetje, kjer sem nabral veliko praktičnih izkušenj glede izzivov, ki pridejo z naglo rastjo.
Svetoval sem mladim in zrelim podjetjem o strategiji zaščite intelektualne lastnine in tudi o pravnih problemih pri poslovnih strategijah. V preteklosti sem spoznal veliko različnih pogledov na pravo, vendar se nisem mogel z nobenim povsem poistovetiti.
Do sedaj.
Vesel sem, da sem v družbi ljudi, ki na pravo gledajo kot na izziv, kako s kreativnim pristopom ljudem poiskati optimalno in celostno pravno rešitev. Različne življenjske poti, bogate izkušnje, dobro poznavanje različnih trgov in aspektov prava, spremljanje novitet ter človeški pristop. To so kvalitete, ki jih pri ekipi IUURI najbolj cenim in za katere menim, da so nujno potrebne za kvalitetno opravljeno delo, ki je pogoj dolgoročnega sodelovanja.

MIHA RAUŠL – SOUSTANOVITELJ

MIHA RAUŠL – SOUSTANOVITELJ
Kot otrok sem imel noro velike ideje in postavljal ogromno vprašanj. Kako narediti to, spoznati tisto, postaviti stvari na glavo, razstaviti, sestaviti in vmes spremeniti vse, kar gre. Tega nisem nikoli prerasel, saj ta radovednost ostaja del mene in še zmeraj si želim stvari spreminjati in jih delati drugače - bolje.
Doštudiral sem ekonomijo, smeri podjetništvo in marketing, da bi imel podlago za razvoj in razgibavanje norih idej. Po študiju sem kariero peljal v smer blagovnih znamk v Pivovarni Laško in Pivovarni Union, delal sem na Večeru in nabiral izkušnje do točke, ko se je pričela moja samostojna pot.
Na strokovno podlago, ki sem jo gradil skozi leta, je spet padla ideja o lastnem podjetju, ki bi lahko popolnoma spremenilo pravno stroko. V pravem trenutku sem tako sedel na pivu s kolegom, pravnikom (on je v bistvu pil metin čaj), ki je gojil podobne ambicije in prepričanja kot jaz.
Dovolj nas je in dovolj imamo v glavi, da lahko pravno industrijo spremenimo na bolje. To je bil epilog tistega piva. In hkrati uvodnik k ustanovitvi IUURI-ja. Danes sem tisti del IUURI ekipe, ki skrbi za marketing in razvoj posla ter nudi še drugi pogled v celostnem svetovanju. Navdušen sem nad tem, da pravno področje že spreminjamo na bolje.